Výsledek hledání pro výraz
E-mail info@espressoservis.cz  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategorii
  Menu Zavřít
  shopping_cart Tento měsíc zakoupili 3 zákazníci
  visibility Produkt si prohlíží 1 zákazník

  CLEAMEN 210 proti silné mastnotě 5 l

  Výrobce: Cleamen
  Prostředek je určen na čištění veškerých kuchyňských povrchů a zařízení včetně nerezů a laminátových povrchů.
  Kód: VC210050098
  Dostupnost:
  Skladem
  Předpokládané doručení: 19.07.2024
  331,00 Kč
  i h
  Použití
  Gastro
  Prostředek je určen na čištění veškerých kuchyňských povrchů a zařízení včetně nerezů a laminátových povrchů. Má silný odmašťovací účinek a výrazný mycí efekt v potravinářských i průmyslových oblastech. Dobře čistí digestoře, mastný prach i v průmyslu, znečištění od sazí, skla krbových kamen, mastnotu ze strojů i spalovacích motorů.
   
  Na běžný úklid  pro lehká a střední znečištění přípravek naředíme dle návodu, na silné znečištění použijeme koncentrát.
  Na menší plochy aplikujeme pomocí rozprašovače nebo lépe zpěňovače ze vzdálenosti cca 20 cm a necháme chvíli působit. Poté povrch setřeme utěrkou, houbou, nebo  mikrovláknem.
  Při silnějším znečištění použijeme na uvolnění nečistot pad, nebo kartáč.
  Povrch vždy nakonec opakovaně opláchneme čistou vodou.
   
  Na čištění podlahových ploch naředíme dle míry znečištění do vědra a plochu systematicky vymopujeme. Na silně znečištěná místa nastříkáme před mopováním koncentrát ve formě pěny a nečistoty uvolníme padem, nebo kartáčem. Při pravidelném používání doporučujeme cca jednou za týden opláchnout podlahu čistou vodou.
   
  Přípravek silně pění.
  dávkování a ředění 
  míra znečištění
   
  ●●
  ●●●
  sprejové čištění ml/1 litr
  250
  500
  neředěný
  pH roztoku
  10,6
  10,8
  11,4
         
  do vědra ml/10 litrů
  20
  50
  100
  pH roztoku
  9
  9.5
  10
  Cena 1 l pracovního roztoku od 0,136 Kč 0,341 € ​0,681 €


  pH koncentrátu :  11,4

  Prostředek není vhodný na povrchy citlivé na alkálie, zejména na hliník. V případě použití je nenechávejte dlouhodobě působit.
  Nepoužívejte na podlahy ošetřené metalickými vosky, došlo by k jejich odmytí.
  Po naředění výrobku na méně než 30% roztoku, přípravek již nespadá do klasifikace nebezpečných chemických látek.
  Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
  UFI: PHQ0-E0CD-H00U-4FUD​
   

  Nebezpečné vlastnosti

  H226 - Hořlavá kapalina a páry.
  H290 - Může být korozivní pro kovy.
  H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení

  P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
  P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

  GHS02
  Hořlavé látky
   

  GHS05
  Korozivní a žíravé látky
  Specifikace produktů
  Použití Gastro
  0.0 0
  Napište vlastní recenzi Zavřít
  • Pouze registrovaní uživatelé mohou psát recenze
  *
  *
  • Špatný
  • Vynikající
  *
  *
  *
  Zákazníci, kteří koupili tento produkt, také zakoupili
  Obrázek CLEAMEN 210 proti silné mastnotě 550 ml

  CLEAMEN 210 proti silné mastnotě 550 ml

  VC210005599
  Prostředek je určen na čištění veškerých kuchyňských povrchů a zařízení včetně nerezů a laminátových povrchů.
  68,00 Kč
  Skladem
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★