Výsledek hledání pro výraz
E-mail info@espressoservis.cz  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategorii
  Menu Zavřít
  shopping_cart Tento měsíc zakoupil 1 zákazník
  visibility Produkt si prohlíží 1 zákazník

  CLEAMEN 300/400 sanitární, každodenní 5l

  Výrobce: Cleamen
  Prostředek určený pro denní úklid sanitárních a umývárenských prostor.
  Kód: VC300050096
  Dostupnost:
  Skladem
  Předpokládané doručení: 18.06.2024
  766,00 Kč
  i h
  Použití
  Gastro

  ​Prostředek určený pro denní úklid sanitárních a umývárenských prostor. Odstraňuje nečistoty, skvrny a povlaky od vodního kamene i ostatní běžné nečistoty a minerální usazeniny.

   
  Používá se ve velmi malé koncentraci viz. tabulka. Pomocí rozprašovače se nanáší na toaletní mísy, pisoáry, keramické obklady, vodovodní baterie, sprchové kouty a ostatní zařizovací předměty. Je vhodný i na mopování podlah odolných kyselinám. Tímto prostředkem lze čistit i vnitřní části toaletních mís a pisoárů. Přípravek má příjemnou dlouho zanechávající vůni.
   
  K dávkování malých dávek je možno využít dávkovací pumpičku s dávkou 2 ml, nebo dávkovací uzávěr ze sady Cleamen.
   
   
  Dávkování podle úrovně znečištění
  Sprejové čištění  ●● ●●●
  ml/1 litr 4 6 10
  pH roztoku 3,6 3 2,6
  Cena 1 l pracovního roztoku od 0,615 Kč 0,922 Kč 1,537 Kč
         
  Mokré čištění   ●● ●●●
  ml/10 litrů 10 20 30
  pH roztoku 6,7 6,3 5,3
  Cena 1 l pracovního roztoku od 0,154 Kč 0,307 Kč 0,461 Kč
   
   
  pH koncentrátu:  1 - 2

  Není vhodný na povrchy, které nemají odolnost proti kyselinám.
  Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
   
  M1K0-30FR-M003-RQJ1
   

  Nebezpečné vlastnosti

  H290 - Může být korozivní pro kovy.
  H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení

  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
  P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

  GHS05
  Korozivní a žíravé látky
  Specifikace produktů
  Použití Gastro
  0.0 0
  Napište vlastní recenzi Zavřít
  • Pouze registrovaní uživatelé mohou psát recenze
  *
  *
  • Špatný
  • Vynikající
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★