Výsledek hledání pro výraz
E-mail info@espressoservis.cz  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategorii
  Menu Zavřít
  visibility Produkt si prohlíží 1 zákazník

  CLEAMEN 301/401 osvěžovač – neutralizátor pachů 5l

  Výrobce: Cleamen
  Neutralizátor pachů a sanitární osvěžovač.
  Kód: VC301050099
  Dostupnost:
  Skladem
  Předpokládané doručení: 18.06.2024
  619,00 Kč
  i h
  Použití
  Gastro
  Neutralizátor pachů a sanitární osvěžovač. Účinně rozkládá pachy a zanechává svěží vůni. Používá se ve spreji, buď prostým rozprašováním do prostoru, nebo přidáním do vědra při úklidu.
   
  Neutralizátor je možno rozprašovat koncentrovaný, nebo zředěný dle tabulky na stěny, sanitární vybavení, do prostoru a také na textilní čalounění, závěsy a žaluzie. Prostředek se zcela odpaří a po odpaření nezanechává zbytky ani skvrny, pouze v prostoru zanechá příjemnou vůni.
  Při použití v čisticím roztoku zvyšuje parfemační účinek. Lze použít samostatně do vody, nebo spolu s ostatními čisticími prostředky Cleamen a Krystal. 
   
  Cleamen 301/401 neutralizuje pachy na plochách, v tkaninách, i v prostoru.
   
  úroveň provonění
    1 2 3
  pro aplikaci sprejem ml/1l 200 400 koncentrát
  dávkování do vědra ml/10l 3 10 30

  pH koncentrátu:  6-7

  Nerozprašujte do otevřeného ohně!Přípravek obsahuje těkavé a hořlavé látky.
  Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
   
  UFI GP50-702K-G00U-GJMR
   

  Nebezpečné vlastnosti

  H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry
  H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
  H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
  H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě
  H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Pokyny pro bezpečné zacházení

  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
  P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

  GHS02
  Hořlavé látky
   

  GHS07
  Látky nebezpečné pro zdraví
  Specifikace produktů
  Použití Gastro
  0.0 0
  Napište vlastní recenzi Zavřít
  • Pouze registrovaní uživatelé mohou psát recenze
  *
  *
  • Špatný
  • Vynikající
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★