Výsledek hledání pro výraz
E-mail info@espressoservis.cz  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategorii
  Menu Zavřít
  visibility Produkt si prohlíží 1 zákazník

  CLEAMEN 231 strojní oplach nádobí 5 kg

  Výrobce: Cleamen
  Tekutý vysoce koncentrovaný oplachový a leštící prostředek pro profesionální myčky nádobí a skla s automatickým dávkováním.
  Kód: VC231050098
  Dostupnost:
  Skladem
  Předpokládané doručení: 19.07.2024
  415,00 Kč
  i h
  Použití
  Gastro

  Tekutý vysoce koncentrovaný oplachový a leštící prostředek pro profesionální myčky nádobí a skla s automatickým dávkováním. Zamezuje tvorbě stop po minerálních úsadách a odstraňuje zbytky nečistot na mytém nádobí, dodává nádobí lesklý vzhled. Je vhodný jako druhá fáze mytí (oplachování a neutralizace) po prostředku Cleamen 230 strojní mytí nádobí, nebo Cleamen 232 strojní mytí nádobí ACTIVE

  Oproti běžným prostředkům umožňuje dosažení vyššího mycího účinku při nízkém dávkování a vhodném nastavení podle místních podmínek.
   
  Použití:
  Pro strojní oplach s automatickým dávkováním nastavte dávkovací čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody a dle provozních podmínek  v rozmezí 0,2 - 1 g/litr vody.

   

    míra znečištění
    ●● ●●●
  dávkování v g/litr 0,2 0,5 1
  pH 7 6,4 6
  Cena 1 l pracovního roztoku od 0,017 Kč 0,044 Kč 0,087 Kč

  pH koncentrátu:  2

   

  Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

   

  UFI 6R40-N0G7-400D-6T71

  Nebezpečné vlastnosti

  H226 - Hořlavá kapalina a páry.
  H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení

  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

  GHS02
  Hořlavé látky
   

  GHS07
  Látky nebezpečné pro zdraví
  Specifikace produktů
  Použití Gastro
  0.0 0
  Napište vlastní recenzi Zavřít
  • Pouze registrovaní uživatelé mohou psát recenze
  *
  *
  • Špatný
  • Vynikající
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★