Výsledek hledání pro výraz
E-mail info@espressoservis.cz  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategorii
  Menu Zavřít
  visibility Produkt si prohlíží 1 zákazník

  CLEAMEN 251 ruční mytí nádobí koncentrát, bez parfémů a barviv 1 l

  Výrobce: Cleamen
  Tekutý neutrální koncentrovaný čisticí prostředek. Tento produkt je určen pro profesionální použití. Při nákupu je nutné uvést platné IČ.
  Kód: VC251010098
  Dostupnost:
  Na objednávku
  Předpokládané doručení: 27.06.2024
  86,00 Kč
  i h
  Použití
  Gastro

  ​Tekutý neutrální koncentrovaný čisticí prostředek určený k profesionálnímu ručnímu mytí nádobí a k odmašťování veškerých povrchů. Používá se především ve velkých stravovacích provozech.

  Dávkujte 20 ml do 10ti litrů vody.

  Prostředek byl podroben talířovým testům s výbornými výsledky. Je velmi účinný proti mastnotě a zaschlým zbytkům jídla. Dokonale myje všechny druhy materiálů – porcelán, keramiku, sklo, plasty a podobně. Prostředek je možné používat i na mytí dřevěných krájecích desek, smaltovaného i nerezového nádobí. Je spolehlivý při mytí černého nádobí. Prostředek neobsahuje žádné parfémové složky, proto nezanechává na nádobí tzv. voňavé stopy.

  dávkování a ředění

  míra znečištění

  běžné

  střední

  silné

  sprejové čištění ml/1 litr

  250

  500

  neředěný

  pH roztoku

  12,2

  12,4

  13

  do vědra ml/10 litrů

  20

  50

  100

  pH roztoku

  9

  9,5

  10

                                           pH koncentrátu: 5-6

   

  UFI 5A50-60A0-800V-U69G

  Nebezpečné vlastnosti

  H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení

  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
  P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

  GHS05
  Korozivní a žíravé látky
  Specifikace produktů
  Použití Gastro
  0.0 0
  Napište vlastní recenzi Zavřít
  • Pouze registrovaní uživatelé mohou psát recenze
  *
  *
  • Špatný
  • Vynikající
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★