Výsledek hledání pro výraz
E-mail info@espressoservis.cz  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategorii
  Menu Zavřít
  visibility Produkt si prohlíží 1 zákazník

  ISOLDA dezinfekce na kůži 5l

  Výrobce: Isolda
  Gelový dezinfekční prostředek na alkoholové bázi, s velmi dobrou dermální tolerancí, který je určený k přímému použití pro hygienu a dezinfekci pokožky.
  Kód: VPDRA050097
  Dostupnost:
  Na objednávku
  Předpokládané doručení: 30.07.2024
  815,00 Kč
  i h
  Použití
  Gastro

  Je použitelný zejména ve zdravotnické praxi, ale i při dalších epidemiologicky závažných činnostech, například potravinářské provozy, kosmetické služby, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, holičství apod. Prostředek je účinný proti širokému spektru bakterií, kvasinek a virů. Má pH neutrální.

  Biocidní typ: 1 (hygiena rukou) 

   

  • je účinný na obalené viry dle normy ČSN EN 14476 (do skupiny obalených virů patří i COVID-19)
  • má baktericidní účinek dle normy ČSN EN 13727
  • účinně likviduje kvasinky dle normy ČSN EN 13624
  • má mykobaktericidní a tuberkulózní účinek dle normy ČSN EN 14348
  • splňuje hygienické dezinfekční požadavky dle normy ČSN EN 1500 ​

  Pro nejvyšší záruku účinku používejte přípravek dle těchto pokynů:

  1. Ruce si nejdříve důkladně umyjte teplou vodou a mýdlem (pro zobrazení postupu hygienického mytí rukou klikněte ZDE)

  2. Ruce pečlivě osušte

  3. Naneste na ruce přípravek ISOLDA disinfection SKIN, obvykle stačí jedna dávka pumpy (nebo množství, které používáte u tekutého mýdla) a dobře rozetřete po celém povrchu rukou (dlaně, hřbet ruky, mezi prsty), dokud přípravek nezaschne.

   

  Pracovní roztok k přímému použití
  Baktericidní a levorucidní účinek včetně TBC;
  spektra: A, M, T
  Virucidní účinek na obalené viry
  Nezbytná doba působení pro zdravotní dezinfekci
  1 minuta
  5 minut
  Hygienická dezinfekce rukou podle normy EN 1500
  Dávkované množství: 3 ml
  Doba působení: 30 sekund

  Účinná biocidní látka (g/100g): 

  propan-2-ol (EC: 200-661-7): 35 g

  ethanol (EC: 200-578-6): 40 g

   

  Reg. č. v ČR:   MZDR 35753/2020/OBP

  Reg. č. v SK: bio/3434/D/20/CCHLP​

  UFI: XA80-W0FW-0006-Y4PR

  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.​

   

  Nebezpečí:

  Nebezpečné vlastnosti

  H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry
  H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
  H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

  Pokyny pro bezpečné zacházení

  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
  P260 - Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

  GHS02
  Hořlavé látky
   

  GHS07
  Látky nebezpečné pro zdraví
  Specifikace produktů
  Použití Gastro
  0.0 0
  Napište vlastní recenzi Zavřít
  • Pouze registrovaní uživatelé mohou psát recenze
  *
  *
  • Špatný
  • Vynikající
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★